Tuesday, March 08, 2011

'Wag na lang

Kung ngingiti ka lang kapag nakikita mo 'yung isang tao, pero wala ka
naman talagang sayang nararamdaman, 'wag na lang.

Kung magkukunwari ka lang naman na concerned sa issue ng ibang tao,
'wag na lang.

'Wag mo na lang palabasin na ikaw ang fair, honest at transparent kung
'di naman talaga totoo.

'Wag mo lang lang palabasing ikaw ay maka-tao, maka-mahirap, at
maka-manggagawa dahil alam naman nating pareho na hindi. Noong una,
kahit madami akong tanong, naniwala ako [dahil ganu'n talaga ako-- mas
pinipiling maniwala muna, kahit ilang beses ma-disappoint sa bandang
huli]. Pero ngayon, pagkatapos ng ilang taon at maraming pagkakataon,
hindi na ako naniniwala. Ewan ko lang kung ikaw ay naniniwala pa sa
mga sinasabi mo. Pero mukha naman. Otherwise, hindi ko alam kung paano
ka nakakatulog sa gabi.

Kung hindi mo rin naman kayang lawakan ang isip mo, at tanggaping ang
mundo ay hindi umiikot para sa 'yo [hindi rin naman 'to umiikot para
sa akin, o kung para kaninuman kundi para sa sarili n'ya], 'wag mo na
lang ipangalandakang matalino ka.

'Wag mong i-appoint ang sarili mo bilang messiah. Namatay na si Jesus
two thousand years ago. Hindi na namin kailangan ng isa pa.

Puro lip service ka lang naman pala. Wala naman palang laman ang lahat
ng mga sinasabi mo. Wala ka naman palang kayang panindigan.

'Wag na lang.

No comments:

Post a Comment