Monday, March 07, 2011

Kung hindi makaiwas sa pagkain...

...pwede kayang voluntary na mag-develop na lang ng aversion sa pagkain?

Parang controlled na anorexia. Ganu'n.

No comments:

Post a Comment