Thursday, January 11, 2007

some thoughts on 2007

two thousand and seven is ten days and twelve minutes old.

i'm still not sure what this year is going to be like.

i don't know what i'd be doing this year. i have some plans. small ones. unimportant.

nothing that would change my life. nothing drastic. nothing that would make me say to myself, "this is what i'm going to do for the rest of my life."

there are a few new places i would be visiting this year. some people i'd be spending some time with.

i want to develop some of my skills. and learn new ones.

* * *
nakatayo ako sa tubig. hanggang tuhod. malakas ang agos. may mga ipuipong umiikot sa binti ko. nakakakiliti. pero hindi ako kinikiliti.

kinukuha lang ang mga butil ng buhanging tinatapakan ko. paisa-isa. mabilis.

hanggang nararamdaman kong ang natitira na lang ang 'yung mismong nasa ilalim ng talampakan ko.

at maski 'yun ay tinatangay din ng alon.

alam kong konting angat lang ang mga paa ko, mabilis nang mawawala ang buhanging tinutuntungan ko.

at hindi ko alam kung mananatili ba ako sa aking kinatatayuan. o maghahanap na ba ako ng ibang matutuntungan.

No comments:

Post a Comment