Thursday, April 20, 2006

sitsiritsit

sitsiritsit alibangbang
salaginto't salagubang
ang babae sa lansangan
kung gumiri'y parang tandang

No comments:

Post a Comment